วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 12 (30 - 31 .. 2555และ 1 - 3 .. 2555)

วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม  และ 1 สิงหาคม  นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น  และม.ปลาย  สอบกลางภาคเรียนที่ 1  ข้าพเจ้าทำหน้าเป็นกรรมกำกับสอบห้อง ม. 201 กับคุณครูไพเราะ ศรีมีชัย (ตามคำสั่งตามได้รับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น