วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 15 (20 - 24 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน,  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้อง ม.105 .107  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย, อยู่เวรวันศุกร์  ทำหน้าที่รับนักเรียนในตอนเช้า, พบนักเรียน ห้อง ม.105  ในคาบโฮมรูมทุกวันศุกร์(คาบ 1),  ทุกวันในคาบ 10 รับมอบหมายจากคุณครูพี่เลี้ยงให้ซ้อมตัวแทนนักเรียน ม.1 แข่งเกม 24,  เข้าร่วมประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์(ทุกวันพุธคาบที่ 8)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น