วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 17 (3 - 7 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้วันที่ 3-4  ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.1 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ห้องม.105 .106  และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่  5  ข้าพเจ้าได้รับหมายหมายให้ช่วยส่งตัวนักเรียนที่สอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  สถานที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ณ จุดรายงานตัว  (งานวิชาการ)
วันที่ 6  ข้าพเจ้าได้รับหมายหมายให้ช่วยบริการเครื่องดื่มและอาหารแก่คณะครู  สถานที่โรงเรียนเบญจมาศ  ณ หน้าโรงยิมของโรงเรียน  (งานวิชาการ)
วันที่ 7  คาบที่ 1  โฮมรูม คาบที่ 4 สอนห้อง 106 เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง  คาบที่ 6 สอนห้อง 107  เรื่องสัญกรณ์วิทยาศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น