วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 21

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 21 (1 - 5 .. 2555)


             วันที่  1 – 3 ตุลาคม  นักเรียนสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการจัด ส่ง ข้อสอบ  และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามการแต่งตั้งนั้นอย่างเต็มความสามารถ
                วันที่ 4 – 5  ดำเนินการตรวจข้อสอบ  ลงคะแนนใน ปพ.5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น