วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 19


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 19 (17 - 21 .. 2555)

            วันที่ 17  คาบที่ 1 สอนห้อง 106 เรื่องจุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  และมุม  ตรวจข้อสอบหลังเรียนบทที่  3  เตรียมแผนการสอน
            วันที่ 18 ถึง 20 เข้าร่วม  “การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้อิงมาตรฐาน”
            วันที่ 21  ยืนเวรรับนักเรียนตอนเช้า  คาบที่ 1  โฮมรูม  คาบที่4 สอนห้อง 105 เรื่อง จุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  และมุม  คาบที่ 6 สอนห้อง 107  เรื่องจุด  เส้นตรง  ส่วนของเส้นตรง  รังสี  และมุม  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น