วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 16 (27 - 31 .. 2555)

ในสัปดาห์นี้วันจันทร์ที่ 27 ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียน ม.106  และเข้าแทนคุณครูพี่เลี้ยง ห้อง ม.102 (คาบที่ 4) และอังคารที่ 28 ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน  เข้าสอนนักเรียน ห้องม.105 และ ม.107 ตามที่ได้รับมอบหมาย  ,วันพุธ ที่ 28 ถึงวันศุกร์ ที่ 31  เป็นกิจกรรมค่ายวิชาการ  ที่ให้นักเรียนเลือกตามความสนใจค่ายใดค่ายหนึ่ง  สำหรับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์จัดวันที่ 30 – 31 สถานที่วิทยาลัยภูมิปัญญา จ.พัทลุง ข้าพเจ้าและเพื่อนนักศึกษาได้ทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่มและประจำฐาน  นันทนาการ ฝ่ายอุปกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น